Debattleder Arendalsuka 2017

Jeg ble invitert av Kirkens Bymisjon/Batteriet til å lede en debatt om barnetrygden under Arendalsuka 2017.

Et spennende oppdrag, som kom på bakgrunn av de siste årenes arbeid med og engasjement i tematikken barnefattigdom.

Regjeringen har som en del av sin fattigdomssatsning nedsatt et NOU-utvalg for å utrede overføringer til barnefamiliene. Et flertall av utvalget går i sin innstilling bl.a. inn for å behovsprøve barnetrygden.

Dette er det sterk motstand mot i organisasjonene bak «Samarbeidsforum mot barnefattigdom,» som inviterte til debatten.

Deltakere i debatten var Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, Johan Lothe fra Wayback/Samarbeidsforum, Anne Lise Ellingsæther, utvalgsleder/professor i sosiologi UiO, Axel West Pedersen, utvalgsmedlem/forsker ISAF, og Hilde Høynes, fylkesdirektør NAV Aust-Agder.

I 2. halvdel av debatten stilte representantene for alle ungdomspartiene. Det ble en morsom og spennende debatt, som fikk frem nye og viktige perspektiver.

Bildene er fra debatten.

Reklame