Generators «Manifest»

Manifest

Vi vil skrive  dramatikk

Vi gir oss selv retten til å definere hva VI vil kalle en dramatisk tekst

Vi vil skrive nyskapende, utfordrende, spillbar dramatikk

Teater er romkunst. Vi vil ta veien om gølvet i stedenfor over skrivebordet når vi utvikler tekstene våre

Vi vil utvikle stykkene våre i samarbeid med dem som spiller og setter opp teater

Vi vil være praktikere

Vi vil gi oss selv forutsetningnee for å tørre å feile

Vi vil skape et vennlig, inkluderende og konstruktivt samarbeidsklima

Vi vil gi oss selv full og ubetinget frihet til å feile

Vi har den kunstneriske prosessen som mål og vi har ikke  som mål å selge et sluttprodukt

Vi vil ta tilbake den kunstneriske friheten fra bestillerkulturen i kunstlivet

Reklame