Historikk

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

Fra Generators manifestasjon og arbeidsdemonstrasjon «Mens vi venter på Dramatikkens Hus» . Det Åpne Teater, 21.2.2009. Liv Aakvik (t v) og Kari Saanum. Alle foto: Leif Gabrielsen.

Generator ble startet i 2005 av Kari Saanum og Liv Aakvik, i kjølvannet av en manusgruppe støttet av Norske Dramatikeres Forbund. Vi ønsket å jobbe praktisk med tekstutvikling i samarbeid med utøvende kunstnere fra vårt eget felt – skuespillere, regissører, dansere, musikere, scenografer o.a.

Generator var et FORUM for forfattere og scenekunstnere som ville jobbe praktisk med utforskning og utvikling av ny scenetekst.

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

Her et utdrag fra vår erklæring om hva Generator skulle være:

  • SKAL GENERERE nye, gode, nyskapende scenetekster og samarbeidsformer i norsk teater.
  • ARRANGERER DIREKTE MØTER mellom skapende og utøvende scenekunstnere, der scenetekstforfattere får prøvd ut egne tekster i samarbeid med dem som skal bruke tekstene, dvs. skuespillere, regissører og andre scenekunstnere. 

ET KUNSTNERISK FRIROM som gir deltagerne mulighet til å fordype seg og prøve ut tekstens muligheter uten å binde seg til å vise resultatet av prosessen offentlig.

ARBEIDSFORMEN er prosessorienterte, lukkede verksteder av inntil en ukes varighet, der forfatter, skuespillere og regissør utforsker teksten og dens muligheter.
  • TEKSTARBEIDET er fokus for arbeidsprosessen.
GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

GENERATOR . Det Åpne Teater, 21.2.2009

Generator ble nedlagt i 2011 som en følge av manglende økonomisk støtte. Kulturrådets omprioritering av midler knyttet til opprettelsen av Dramatikkens Hus satte stopp for Generators videre arbeid, til stor sorg for mange.

Generator gikk inn i historien med stunt-manifestasjonen «Dramanatt Generator» – en helaftens arbeidsdemonstrasjon med utdrag av nye scenetekster av 6 forfattere.

Manifestasjonen var et samarbeid med Samtidsfestivalen/Nationaltheatret, og fant sted på Ibsenmuseet i Oslo, 8. september 2012.

Reklame