Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Generator samarbeidet helt fra etableringen i 2005 tett med Norsk Skuespillersenter.

Skuespillersenteret så Generators virksomhet som en mulighet for skuespillere til å videreutdanne seg i arbeidet med å utvikle ny scenetekst.

Senteret huset generøst Generators verksteder, og bidro dessuten med tilskudd til verkstedene.

Generator mottok i 2009-2010 Talentutviklingsmidler fra Norsk Kulturråd. Les mer om Talentutviklingsmidlene.

Midlene gjorde Generator i stand til å videreutvikle verkstedsvirksomheten og øke antall verksteder.

Norsk Kulturråd la ned støtteordningen, noe som førte til at grunnlaget for Generators virksomhet falt bort.

Generator besøkte ved to anledninger den svenske frigruppen Dramalabbet, som holder til i egne lokaler på Søder i Stockholm. Dramalabbet utvikler ny svensk dramatikk gjennom lesninger og verksteder. Dramalabbet produserer også sin egen festival for nyskrevet svensk dramatikk 1-2 ganger i året.

Generator har også vært inspirert av og samarbeidet med Propellen i Trondheim.

Generator har også hentet god hjelp, støtte og inspirasjon fra Ferske Scener i Tromsø.

Reklame