Sceneskrift – dokumentasjon av manifestasjon 2009

Sceneskrift Generator 2009

I etterkant av manifestasjonen på Det Åpne Teater 21.2. 2009 – «Mens vi venter på Dramatikkens Hus» – utga Marg forlag alle scenetekstene som ble vist, og en solid fotodokumentasjon med foto av Leif Gabrielsen. Liv Aakvik og Kari Saanum oppsummerte Generators historie i boka.

Reklame