Seminarer

Seminarer

Generator vokste frem sakte og organisk, i takt med sin egen virksomhet. Samtidig som Generator vokste, ville vi stille oss spørsmål om vår egen virksomhet. Dette gjorde vi gjennom å holde seminarer der vi utforsker feltet vi jobbet innenfor; kunstnerisk utviklingsarbeid i kollektive prosesser, måter å organisere seg på, måter å jobbe sammen på osv.

Generator holdt tre seminarer:

2008: «Tekst i vekst» på Norsk Skuespillersenter. I dette seminaret var vi interessert i å undersøke hvordan vi skulle bygge opp Generator. Dramatikercentrum i Danmark delte sine erfaringer fra oppbyggingen av sin organisasjon i Danmark, Kristin Bjørn fra Ferske Scener i Tromsø ga også gode råd på veien, sammen med dramaturger, skuespillere og dramatikere. Generator endte opp med å organisere seg som en frivillig organisasjon for scenetekstforfattere.

2009: «Mens vi venter på Dramatikkens Hus». Arbeidsdemonstrasjon og manifestasjon på Det Åpne Teater. Her ville vi undersøke ulike måter å jobbe med utvikling av ny scenetekst. Vi ville også få miljøet i tale om Dramatikkens Hus, som var vedtatt etablert, men som svært få av oss visste hvordan kom til å bli.

Samtidig ønsket vi å manifestere Generators arbeidsmåte og prosesser gjennom å vise utdrag fra åtte stykker som hadde vært under utvikling i Generator. Les mer om seminaret her og  her

I kjølvannet av manifestasjonen, oppsto en offentlig debatt om Dramatikkens Hus på http://www.scenekunst.no

Les mer om debatten her

2010: «Forfatteren som produsent» på Norsk Skuespillersenter. På dette seminaret ønsket vi å diskutere hvorvidt forfatteren selv må ta ansvar for å produsere sine egne forestillinger. Vi inviterte forfattere og skapende scenekunstnere til å fortelle om sitt arbeid og sine erfaringer med å produsere. Les mer om seminaret her

Reklame