Intervjuer

Intervjuer fra Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift:

Det norske hus i ruiner. Intervju med Vegard Vinge.

Forfattermøte med skygger. Intervju med Falk Richter.

Å gjøre rommet større enn seg sjøl. Intervju med Claire de Wangen.

Teater mellom stolene. Intervju med Cecilie Løveid, Finn Iunker og Hans Henriksen.

Reklame