«I morgen er aldrig en ny dag»

«I morgen er aldrig en ny dag» er tittelen på den nordiske antologien om barnefattigdom.

24 ungdommer fra de i alt 7 nordiske landene bidro med tekster til antologien, som handler om forfatternes egen oppvekst i fattige familier.

Boka har et forord av den islandske forfatteren Einar Mar Gudmundsson.

De tre norske forfatterne var Maria Isabell Einvik Tryggvason, Kamilla Andersen, og Sara Maria Mørk.

Boka ble lansert i Helsinki 19. november 2016.

Les mer om prosjektet her og her 

Det ble også laget en grønlandsk dokumentar om prosjektet

Ordskælv er på Facebook.

Et av de norske bidragene er brukt i Bufdir (Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet) sin veileder for arbeid med barn som lever i fattigdom.

Reklame