Alle har så mye (2015)

«Alle har så mye» begynte som et bokprosjekt om barnefattigdom i Norge. Prosjektet var støttet av Fritt Ord.

Ulike omstendigheter førte til at prosjektet høsten 2015 – med godkjenning fra Fritt Ord – ble omdefinert til et teaterprosjektprosjektet.

Kjernen i prosjektet er dybdeintervjuer med tre ungdommer som har vokst opp i fattige familier. Ut over disse intervjuene står intervjuene med en NAV-ansatt i bydel Gamle Oslo, levekårsforsker Karin Gustavsen og en spørreundersøkelse med en skoleklasse fra Oslo Vest sentralt, sammen med forfatterens møte med Fattighuset i Oslo.

Tekstene skal prøves ut og redigeres sammen til et ferdig teatermanus våren 2016 sammen med regissør Øystein Ulsberg Brager og to skuespillere.

Øystein Ulsberg Brager oversatte BOY i 2014.

Premiere 27. september 2016 på Caféteatret.

 

Reklame