Den kulturelle skolesekken mm

2018: 3 ukers DKS-turné 9. trinn i Oslo-skolen med produksjonen «Ingen er ei øy,» om Kaia-trilogien. Dobbelttime.

2018: Forfattermøte med Kari Saanum på Litteraturhuset i Oslo. Intervjuet av Liv Gulbrandsen 2 x 45 minutter, 9. – 11. oktober. For 9. trinn.

2018: Seks ukers DKS-skrivekurs for 7. trinn, Voksen skole, Oslo.

2014: Tre ukers turné 5. trinn Buskerud med «Elefanten i rommet»

2014: To heldags lese- og skrivestimulerende kurs 6. trinn Trosterud skole på oppdrag fra Norsk Forfattersentrum/Den kulturelle skolesekken

2013: 1 dags skrivekurs og opplesning fra ”Elefanten i rommet” for 6. trinn Ljan skole på verdens bokdag.

2011: ”Min bok.” 6-ukers skrivekurs for 4. trinn Kjelsås skole. 11 elever utga hver sin illustrerte bok, produsert av Kari Saanum. Prosjekt finansiert av Norsk kulturråd.

2009: 6-ukers skrivekurs for 7. trinnet Kringsjå skole, Oslo, på oppdrag fra Norsk Forfattersentrum/Den kulturelle skolesekken

2008: 6-ukers skrivekurs for 6-klassene på Disen skole, Oslo, på oppdrag fra Norsk Forfattersentrum/Den kulturelle skolesekken.

2000: «Teater i barnehagen.» 8-ukers forteller-/teaterverksted for førskolelevene i Gulldalen barnehage, Oslo. Støttet av Norsk Kulturråd.

1999: 3-ukers skrivekurs for 9-trinn ved Engebråten ungdomsskole, Oslo. Støttet av Norsk Forfattersentrum.

Reklame